biblistyka


biblistyka
biblistyka {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ib, CMc. biblistykayce, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dział teologii poświęcony egzegezie tekstów biblijnych' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zespół dyscyplin naukowych (przede wszystkim historycznych, archeologicznych i filologicznych) wykorzystywanych w badaniach Biblii, obejmujących m.in. poznawanie realiów i miejsc biblijnych, chronologię powstawania poszczególnych ksiąg, ich{{/stl_7}}{{stl_7}} autorstwo' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • biblistyka — ż III, CMs. biblistykayce, blm 1. «część teologii zajmująca się badaniem Biblii» 2. «nauka, w której skład wchodzi m.in. archeologia biblijna, filologia biblijna, zajmująca się analizą i krytyką tekstu Biblii, interpretacją jej treści itp.» …   Słownik języka polskiego

  • ПОЛЬСКАЯ БИБЛЕИСТИКА — В Средние века и Новое время П.б. не имела самостоят. значения. Экзегеты Польши пользовались гл. обр. трудами лат. отцов Церкви и схоластич. толкованиями (см. ст. Схоластич. ср.  век. экзегеза). Картина не изменилась и после проникновения в… …   Библиологический словарь

  • biblistyczny — «związany z biblistyką» Studium biblistyczne …   Słownik języka polskiego

  • ФИЛИПЯК — (Filipiak) Мариан, свящ. (р.1935), польск. католич. библеист. Окончил богосл. фак–т Люблинского католич. ун–та, где затем преподавал экзегетику ВЗ. Продолжал специализацию в этой области в *Папском библейском ин–те и в *Иерусалимской библейской… …   Библиологический словарь